Newsletter

02May 2017

Lead3.0 Newsletter – Edição Especial: descubram a Comunidade Lead3.0! Apresentamos a mais recente plataforma desenvolvida pelo projeto Lead3.0: a Comunidade Lead3.0! A Comunidade Lead3.0 é um espaço digital para todos os profissionais da educação que pretendam: garantir a eficácia das suas estratégias de ensino adquirir novas competências e metodologias, incluindo as digitais adquirir técnicas inovadoras […]

02May 2017

Lead3.0 Newsletter – Special Edition: discover Lead3.0 Community of Practice! We are happy to introduce you the latest platform born from Lead3.0 project: the Community of Practice! Lead3.0 Community of Practice (CoP) is a digital place for all education professionals who want to: upgrade the effectiveness of their teaching strategies acquire new competencies and methodologies, […]

02May 2017

Newsletter Lead3.0 – Special edition: scopri la nostra nuova Comunità di pratica! Il progetto Lead3.0 presenta la sua nuova piattaforma: la Comunità di pratica! La nostra comunità ( in inglese: Community of Practice, o CoP ) è uno spazio digitale dedicato a tutti i professionisti della formazione che vogliono: potenziare l’efficacia delle loro strategie d’insegnamento […]

02May 2017

Lead3.0 Newsletter – Spezial Ausgabe: Entdecken Sie Lead3.0 Community of Practice! Wir freuen uns, Ihnen die letzte Lead 3.0 Projekt Plattform vorzustellen! Lead3.0 Community of Practice (CoP) ist eine digitale Plattform für alle Experten im Bereich Ausbildung, die: Die Wirksamkeiten ihrer Lehrstrategien verbessern wollen. Neue Kompetenzen und Methoden erwerben möchten, sogar web-basiert. Neue und innovative […]

02Mar 2017

Newsletter Lead 3.0 – Wydanie specjalne: Społeczność Praktyków Lead3.0! Zapraszamy Państwa do zapoznania si ę z nową platformą powstałą w ramach projektu Lead3.0: Społecznością Praktyków! Społeczność Praktyków Lead 3.0 jest wirtualną przestrzenią edukacyjną dedykowaną trenerom/nauczycielom, którzy chcą: podnieść efektywność nauczania zdobyć nowe kompetencje oraz metodologie w ramach kształcenia on-line nauczyć si ę korzystać z nowoczesnych […]

27Dec 2016

  Novembre e Dicembre sono stati dei mesi intensi per il progetto: abbiamo progettato e costruito una Comunità di Pratica per i formatori, e siamo andati in onda con le Capacity Building Sessions (CBS) alcuni dei paesi partner. Le CBS sono state progettate per formare i primi facilitatori Lead condividendo esperienze e lavorando in maniera […]

23Dec 2016

    Novembro e Dezembro foram meses intensos para o Projeto: construímos uma Comunidade dedicada a facilitadores e lançamos as Sessões de Capacity Building (CBS) em cada país da parceria. As CBS foram desenhadas para capacitar os primeiros facilitadores Lead3.0 através de momentos de partilha de experiências e boas práticas. As primeiras CBS foram realizadas […]

22Dec 2016

  Listopad i grudzień były bardzo pracowitymi miesiącami dla partnerów projektu: stworzyliśmy Społeczność Praktyków oraz przeprowadziliśmy warsztaty z użytkowania platformy Lead3.0 (z ang. Capacity Building Sessions – CBS). Warsztaty miały na celu przygotowanie pierwszych trenerów do użytkowania platformy poprzez wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk. Sesje zostały już zakończone, zobaczmy jak teraz radzą sobie nasi trenerzy! […]

22Dec 2016

    November und Dezember waren eine sehr intensive Phase des Projektes: Wir haben eine „Community of Practice“ aus Lehrenden aufgebaut, und haben die Kapazitätsbildungssitzungen (KBS) in jedem Partnerland aufgesetzt. KBS sind darauf ausgelegt, die ersten Lead3.0 Vermittler zu schulen, indem Erfahrungen und Best-Practice-Beispiele geteilt wurden. Die ersten KBS wurden am 4. November 2016 gestartet, […]

19Dec 2016

    Training Lead3.0 trainers: the Capacity Building Sessions November and December have  been a very intense moment  for the project: we built a Community of Practice dedicated to trainers and set up the Capacity Building Sessions (CBS) in each partners’ country. CBS are designed to train the first Lead3.0 facilitators sharing experiences and best […]