keepC
community

 

Listopad i grudzień były bardzo pracowitymi miesiącami dla partnerów projektu: stworzyliśmy Społeczność Praktyków oraz przeprowadziliśmy warsztaty z użytkowania platformy Lead3.0 (z ang. Capacity Building Sessions – CBS). Warsztaty miały na celu przygotowanie pierwszych trenerów do użytkowania platformy poprzez wymianę doświadczeń i najlepszych praktyk. Sesje zostały już zakończone, zobaczmy jak teraz radzą sobie nasi trenerzy!

Pierwsze sesje CBS odbyły się 4 listopada 2016 roku w Münster (Niemcy) oraz w Trieste i Mediolanie (Włochy). W kolejnych tygodniach sesje zostały zorganizowane w Portugali, Polsce oraz w Wielkiej Brytanii. Wszystkie szkolenia zostaną zakończone w grudniu br.

Uniwersytet Nauk Stosowanych w Münster jest koordynatorem sesji CBS. Sue Rossano oraz Balzhan Orazbayeva z Uniwersytetu w Münster przygotowały program warsztatów, materiały szkoleniowe oraz 3-tygodniowe szkolenie on-line. Szkolenia zostały przeprowadzone przez trenerów organizacji partnerskich i były adresowane do trenerów zarówno ze środowisk akademickich jak i biznesowych.

Uczestnicy szkoleń zostali zapoznani z nowym paradygmatem e-przywództwa oraz obszarami umiejętności wyszczególnionymi w Raporcie Syntetycznym. Wspólnie omówiono wyzwania i szanse w gospodarce cyfrowej oraz nowe metody kształcenia w odpowiedzi na bieżące potrzeby menedżerów. Dodatkowo grupy szkoleniowe pracowały nad stworzeniem kursów na platformie, wykorzystując otwarte zasoby edukacyjne (OER) oraz e-ćwiczenia.


insideC

 

 

Niemcy
W Niemczech, sesje szkoleniowe CBS odbyły się na Uniwersytecie Nauk Stosowanych w Münster, przy współpracy z Science-to-Business Marketing Research Centre (S2BMRC). Sesje zostały przeprowadzone przez Balzhan Orazbayeva oraz Sue Rossano. Uniwersytet jako koordynator sesji CBS przygotował program warsztatów, materiały szkoleniowe oraz 3-tygodniowe szkolenie on-line. Pierwsze spotkanie odbyło się w dniu 4 listopada br., natomiast drugie 11 listopada. Uniwersytet Nauk Stosowanych w Amsterdamie dołączył do sesji szkoleniowych CBS.

Włochy
Grupa szkoleniowa we Włoszech liczyła około 30 trenerów z Auchan, Gruppo Pragma, Szkoły Biznesu ISTUD, Unicredit oraz innych organizacji. 4 listopada br. odbyły się równocześnie dwie sesje szkoleniowe w Mediolanie oraz w Trieste. Następnie uczestnicy zdalnie pracowali z platformą. Ostatnia sesja szkoleniowa odbędzie się w dniu 21 grudnia. Cały cykl szkoleniowy trwa ponad 8 tygodni: 2 dni zajęć praktycznych (rozpoczęcie i zakończenie) + 1 dzień przeznaczony na Webinaria (6 Webinariów po 1,5 godziny) + 3 tygodnie pracy on-line z platformą nad wybranymi kursami Lead3.0.

Polska
W Polsce, sesje szkoleniowe CBS nadal trwają. W warsztatach prowadzonych przez 2 moderatorów, uczestniczy 22 trenerów oraz wykładowców akademickich. Sesje szkoleniowe realizowano zarówno w formie tradycyjnych zajęć w klasie jak i pracy on-line z platformą do połowy grudnia br.

Portugalia
W Portugalii główny akcent szkoleń położono na ćwiczenia praktyczne, aby zrozumieć nową rolę liderów w cyfrowym środowisku pracy. Uczestnicy pracowali nad stworzeniem kursów szkoleniowych przy wykorzystaniu nowoczesnych narzędzi projektowania. Obecnie, uczestnicy odkrywają zalety platformy Lead3.0 oraz Społeczności Praktyków, aby przygotowane kursy przenieść do świata wirtualnego.

Wielka Brytania
Sesje szkoleniowe CBS w Wielkiej Brytanii skierowane są głównie do wykładowców i nauczycieli akademickich, którzy platformę Lead3.0 będą mogli wykorzystać w nauczaniu swoich studentów, biorąc pod uwagę ich potrzeby w odniesieniu do umiejętności e-przywódczych. Słuchacze do tej pory mogli uczestniczyć w zajęciach z lektorem, a także mieli możliwość obejrzenia nagrań z przeprowadzonych zajęć. Zajęcia wywołały bardzo interesującą dyskusję na temat możliwości rozbudowy platformy oraz przyszłości otwartych zasobów edukacyjnych (OER).


aroundC
coordination-meeting

 
 
W 2016 roku, partnerzy projektu Lead3.0 podróżowali po Europie promując projekt na różnych wydarzeniach i konferencjach. To był pracowity czas, a teraz w oczekiwaniu na 2017 rok nadszedł moment na odpoczynek i refleksję.

W dniach 10-11 lutego br. odbyło się trzecie spotkanie partnerów projektu w Coventry (Wielka Brytania). Po dwóch dniach intensywnej pracy nad projektem, wróciliśmy do domów bardziej zdeterminowani, zmotywowani oraz gotowi do podjęcia kolejnych działań. Dziękujemy gospodarzom spotkania CovUni za gościnę!

18 lutego br. Ana Barroca oraz Catarina Neto z Advancis wzięły udział w VI Conference of Research and Intervention in HR, organizowanej przez ESCE w Setùbal (Portugalia). Konferencja poświęcona była nowym wyzwaniom w zarządzaniu zasobami ludzkimi w XXI wieku.

future-of-education20 czerwca br. Judith Scoltock z Gruppo Pragma przemawiała na międzynarodowej konferencji Przyszłośą Edukacji we Florencji (Włochy). Podzieliła się ze słuchaczami wiedzą na temat projektu Lead3.0, jego głównych założeń oraz planowanych rezultatów.

8 września br. Maria Rita Fiasco z Gruppo Pragma] wzięła udział w konferencji EMEM – jednego z największych wydarzeń poświęconych tematyce e-learningu oraz nowych modeli kształcenia, organizowanej w Modemie we Włoszech. Na spotkaniu zaprezentowała projekt Lead3.0, wystąpienie z konferencji można zobaczyć tutaj [M] (dostępne tylko w j. włoskim).

15 września br. Christophe Terrasse i Jean-Baptiste Maillard z EFMD, Peter McLuskie z Uniwersytetu Coventry oraz Sue Rossano-Rivero z Uniwersytet Nauk Stosowanych w Münster na konferencji EAIE 2016 w Liverpoolu (Wielka Brytania) zaprezentowali wyniki pan-europejskiego badania ankietowego przeprowadzonego w ramach projektu Lead3.0. Prezentację można pobrać tutaj!

gruppo-pragma-coventry4 listopada br. Simonetta Manzini z ISTUD wzięła udział w wydarzeniu dedykowanemu studentom “Umiejętności e-przywódcze w miejscu pracy” w instytucji Sodalitas w Mediolanie, gdzie zaprezentowała projekt Lead3.0 oraz rezultaty badań kwestionariuszowych.

1 grudnia br. Boriana Marinova z EFMD wzięła udział w spotkaniu the Digital Skills and Jobs Coalition w Brukseli (B). Tematyka spotkania dotyczyła możliwości zmniejszenia luk w kompetencjach cyfrowych na poziomie europejskim.

8-9 grudnia br. Oriana Cok z Gruppo Pragma oraz Simon Hill z CovUni uczestniczyli w spotkaniu EACEA Cluster Meeting w Brukseli (B). Wspólnie szukali najlepszych rozwiązań na wypełnienie luk pomiędzy biznesem a nauką, zbierali opinie wśród uczestników spotkania oraz zaprezentowali Akademię oraz Społeczność Lead3.0.