Special Edition: discover Lead3.0 Community of Practice!

Newsletter Lead 3.0 – Wydanie specjalne: Społeczność Praktyków Lead3.0!

Zapraszamy Państwa do zapoznania si ę z nową platformą powstałą w ramach projektu Lead3.0: Społecznością Praktyków!

Społeczność Praktyków Lead 3.0 jest wirtualną przestrzenią edukacyjną dedykowaną trenerom/nauczycielom, którzy chcą:

podnieść efektywność nauczania
zdobyć nowe kompetencje oraz metodologie w ramach kształcenia on-line
nauczyć si ę korzystać z nowoczesnych technik nauczania
uzyskać dost ęp do repozytorium otwartych zasobów edukacyjnych (OER) z zakresu umiej ętności e-przywódczych
odkryć bezpłatne e-narz ędzia edukacyjne przydatne w pracy
przystąpić do Europejskiej Sieci Praktyków (nauczycieli, trenerów) ze świata biznesu oraz edukacji

Aby uzyskać dost ęp do Społeczności Praktyków Lead3.0 należy zarejestrować si ę na platformie a nast ępnie dołączyć do wybranych grup tematycznych, gdzie można rozmawiać z trenerami oraz ekspertami Lead 3.0.

 

DOłĄCZ DO SPOłECZNOŚCI!

Aby jeszcze lepiej wyjaśnić zalety Społeczności Praktyków Lead 3.0 oraz możliwości wykorzystania platformy jako narz ędzia pracy do rozwoju kompetencji zawodowych, przygotowaliśmy zestaw materiałów promocyjnych: artykuł na stronie projektu, plakat ‘Jak zostać super trenerem’, oraz film promocyjny na YouTube!

Czy Ty także chcesz być innowatorem edukacji?

5 6 7
Przeczytaj artykuł Zobacz plakat Zobacz video